top of page

שינוי דיירים

House Plan Review

שינויי דייריים:

כשקונים דירה / בית חדש מקבלן הרוכשים מקבלים שרטוטים  בלבד, ע"י השרטוטים הרוכשים צריכים להבין איך יראה בית חלומותיהם, בשלב הזה כדי לערב אדריכל כדי שהאדריכל יבין את השרטוטים ועוד בשלב מוקדם האדריכל יבצע שינויים  ויתאים את הדירה או הבית לדיירים. 

משרדנו מבצע שינויי דיירים בדירות  ובבתים אשר נקנים מקבלן ומבצע  התאמות בכל התכניות שצריך ( תכניות בניה, חשמל, אינסטלציה, ריצוף ועוד)

משרדינו מלווה את הלקוח החל משלב התכניות עד שלב בחירת החומרים תוך כדי עדכונים שותפים ופיקוח על הקבלן המבצע.

Architecture Model Sketching

שינוי דיירים

bottom of page